Tag: budowa domu pasywnego

Budowa domów pasywnych oraz produkcja domków letniskowych.

SZCZELNOŚĆ KONSTRUKCJI BUDYNKU

Każdy dom, również tradycyjny, powinien być szczelny. Szczelność domu zabezpiecza jego konstrukcję przed niszczącym działaniem wilgoci wykraplanej wewnątrz ścian zewnętrznych, pochodzącej z powietrza wypływającego z domu na zewnątrz. W większości krajów europejskich szczelność, również kluczowa dla domu pasywnego, jest określona normami budowlanymi. Warto więcej poczytać i rozeznać się w tym temacie w artykule o standardach oszczędzania domu pasywnego. W typowych domach nieszczelności są zbyt małe, aby występująca infiltracja zapewniła wystarczający dopływ świeżego powietrza, a z kolei na tyle duże, że umożliwiają penetrację wilgoci pochodzącej z powietrza wewnętrznego, powodując uszkodzenia konstrukcji budynku. Należy zaznaczyć, że dobra izolacja cieplna domu nie jest równoznaczna z jego szczelnością. Z kolei oczywiście szczelna konstrukcja nie gwarantuje dobrej izolacyjności domu. Warstwy zapewniające szczelność nie są barierą dla dyfuzji wilgoci.

Myślenie o szczelności należy zacząć już od fundamentów budynku. Projektując obiekt budowlany, w pierwszej kolejności rozważa się możliwość bezpośredniego posadowania jego fundamentów. Mają one najczęściej postać ław lub stóp fundamentowych, rzadziej rusztów bądź płyt. W wypadu tych fundamentów należy w projekcie ustalić głębokość ich posadowienia oraz wymiary postawy w planie. Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, który można zamówić u firmy na e-budowadomu.pl w którym są podawane wymagania dotyczące zarówno warunków posadowienia, jak też rozwiązania konstrukcji fundamentów. Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod fundamenty należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju stanu gruntu z przyjętymi w projekcie.

FUNKCJONOWANIE DOMU PASYWNEGO

Istotne w domu pasywnym są zyski energetyczne powstające w trakcie użytkowania urządzeń elektrycznych. Źródłem ciepła są również ludzie w domu przebywający (ciało ludzkie emituje określone ilości ciepła). Oczywiście zyski są tym większe im gorsza jest sprawność tych urządzeń. A to oznacza zwiększenie zużycia energii całkowitej oraz w konsekwencji energii pierwotnej. Zyski wewnętrzne w domu pasywnym nie mogą jednak pochodzić od urządzeń energetycznie nieefektywnych, np: gotowanie wody w czajniku na palniku gazowym odbywa się ze sprawnością ok. 30% (ok. 70% strat energii), • gotowanie wody w nowoczesnym czajniku elektrycznym odbywa się ze sprawnością ok. 9 0 – 9 5% (ok. 5 – 1 0% strat energii), ale oczywiście należy wziąć pod uwagę sprawność wytwarzania, przesytu i dystrybucji energii elektrycznej, oświetlanie przy pomocy zwykłej żarówki odbywa się ze sprawnością ok. 25 – 30 % (25 – 30 % energii elektrycznej zamienianych jest na energię świetlną, 70 – 75% to straty w postaci energii cieplnej)

KOSZTY BUDYNKÓW PASYWNYCH Elementy domu pasywnego, w tym elementy tzw. pasywne są produktami rynkowymi i są dostępne na rynku budowlanym. Są one standardowym elementem oferty handlowej wyspecjalizowanych przedsiębiorstw (okna, powłoki uszczelniające konstrukcję domu). Ich ceny, wraz ze wzrostem popytu i produkcji, systematycznie spadają. Nie podlegają one więc kalkulacji kosztów produkcji typowej dla produktów jednostkowych, wykonywanych na specjalne zamówienia. Budowa domu pod klucz realizowana przez kompetentną firmę może być tutaj strzałem w dziesiątkę. Według danych z rynku niemieckiego, realizacja domu pasywnego to wzrost nakładów inwestycyjnych o 10 -r 15% w porównaniu z domem o izolacji cieplnej zgodnie z obowiązującym standardem (rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii EnEV 2002). Oblicz koszty budowy tutaj.

OKNA W BUDYNKU PASYWNYM

W architekturze wykorzystującej w sposób zaplanowany energię promieniowania słonecznego istotne jest odpowiednie rozmieszczenie okien. Prawidłowe rozplanowanie ich ustawienia, dobranie odpowiedniego typu i wielkości okien jest bardzo istotne i może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń. Pasywność okna w warunkach klimatu Polski (klimatu umiarkowanego) zapewniają trzy czynniki:

<• niskie straty ciepła przez szyby (zapewnione np. poprzez zastosowanie dwukomorowej szyby zespolonej z dwiema warstwami niskoemisyjnymi i z „ciepłą” ramką dystansową między szybami);
• wysoka izolacyjność ram okien;
• szczelność zamontowanych okien oraz odpowiedni system montażu z zastosowaniem właściwych akcesoriów montażowych podnoszących termoizolacyjność połączenia okien z połacią dachową. Okno nie może być źródłem dużych strat, a jednocześnie musi zapewnić dostęp energii słonecznej niezbędnej dla oświetlenia jak i zapewnienia zysków energetycznych. Współczynnik strat ciepła U0 pasywnych. okien ma wartość mniejszą od 0,8 W/(m2 • K) (zgodnie z normą EN 10077). Istotną konsekwencją tak małej wartości współczynnika strat ciepła jest wysoka temperatura wewnętrznej powierzchni szyby, nie mniejsza niż 17°C. Rezultatem jest zapewnienie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniu bezpośrednio przy oknie, brak odczucia chłodu przy oknie i nie występowanie strefy zimnego powietrza poniżej okna, nad podłogą. Warunek utrzymania minimalnej temperatury 17°C wewnętrznej szyby jest uznany jako kryterium pasywności okna w dowolnych warunkach klimatycznych.

W przypadku zdecydowania się na wypoczynek, warto w dłuższej perspektywie rozważyć kupno domku letniskowego. Weźmy na ten przykład Mazury. Mazurskie wsie są różnorodne i urozmaicone jak barwny kobierzec, tkany ze skrawków dawnych materiałów i silnej osnowy. Zakup domka drewnianego u dobrego producenta: http://www.e-budowadomu.pl/producent-domkow-letniskowych-warminsko-mazurskie może się zamknąć nawet już w 20 000 złotych a należy pamiętać, że starcza na długie lata. Czyste środowisko Mazur jest naturalnym sprzymierzeńcem wypoczynku łączonego z dbałością o zdrowie i urodę. Piękno, przyrody, bezpośrednie sąsiedztwo natury i obiektów SPA, dostęp do zdrowej żywności, ekologicznych kosmetyków i czystej wody – wszystko to sprawia, że wypoczynek tutaj znalazł się w pierwszej lidze tego rodzaju obiektów w naszej części Europy.