Miesiąc: Luty 2018

Przepisy budowlane i dyrektywy 2018

W budownictwie głównym czynnikiem jest planowanie użytkowania społeczności. Dalsze przepisy prawa budowlanego, które regulują lokalne prawo i obowiązują w równym stopniu wszystkie gminy, są zawarte w prawie kantonalnym, a mianowicie w ustawie budowlanej i rozporządzeniu budowlanym.

 1. Przepisy ogólne

1.1. zakres

 • 1 ważności

1 Niniejsze rozporządzenie

jest wiążąca dla gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2 Gminy mogą wydawać przepisy uzupełniające w rozporządzeniu,

chyba że stoją w sprzeczności z niniejszym rozporządzeniem. *

3

W związku z planami projektowymi zgodnie z § 44 ustawy o planowaniu i budowie 6)

(PBG) może przyjąć różne zasady.

4

Takie przepisy wymagają zatwierdzenia przez Radę Rządową,

który sprawdza ich legalność i stosowność. Występują wraz z opublikowaniem decyzji zatwierdzającej w Dzienniku Urzędowym

1.2. władze; prawo do odwołania

 • 2 Skarga właściwego organu

1 Stosowanie niniejszego rozporządzenia należy do władzy budowlanej.

2 Urząd Budownictwa to komisja budowlana. Społeczności z pełnym wymiarem czasu

Kierownictwo budowy może użyć tego jako uprawnienia budowlanego. *

3 Wbrew dyspozycjom i decyzjom władzy budowlanej może w budynku i

Departament Sprawiedliwości i jego decyzje w sądzie administracyjnym

Skarga. *

 1. Aplikacja budowlana, pozwolenie na budowę, kontrola budowlana
 • 3 Aplikacja budowlana

1

W przypadku budownictwa i budowy należy złożyć wniosek o budowę.

2 Wniosek o budowę jest również wymagany przez nazwę dla:

 1. a) konwersje, rozszerzenia i nadbudówki;
 2. b) zmiany w strukturze fasady;
 3. c) zmiana przeznaczenia budynków, urządzeń i pomieszczeń;
 4. d) wyburzenie budynków i części budynków;
 5. e) instalacje grzewcze i energetyczne;
 6. f) sprzęt nadawczy i odbiorczy;
 7. g) podziemne struktury i budowle;
 8. h) prywatne obiekty rozwojowe;
 9. i) publiczne urządzenia rozwojowe, jeżeli realizacja obiektu

z planu użytkowania nie jest wystarczająco widoczny lub niezbędny

Zmiany wprowadzone do planu obiegu;

(j) zmiany w terenie, takie jak wykopy, składowiska, składowiska,

kamieniołomy;

 1. k) obudowy i mury oporowe;
 2. l) obszary przechowywania i przechowywania;
 3. m) miejsca na namioty, przyczepy kempingowe i przyczepy kempingowe;
 4. n) Konfigurowanie przyczep kempingowych i mobilnych poza nim

planowane miejsca;

 1. o) prowadzenie budynków i małych domów dla zwierząt;
 2. p) silosy;
 3. q) baseny ogrodowe i kryte;
 4. r) zakłady chemiczne;
 5. s) sale lotnicze;
 6. t) wyciągi narciarskie i kolejki linowe;
 7. u) systemy dźwigowe;
 8. v) pomosty łódek i miejsca do cumowania łodzi;
 9. w) reklamy, gabloty i automaty sprzedające.
 • 4 reklama

1 1 Ogłoszenie do urzędu budowlanego jest wymagane w przypadku:

 1. Biura konstrukcyjne i pomieszczenia mieszkalne;
 2. b) Budynki wykorzystywane do utrzymania funkcjonowania konwersji i
 3. Konieczne są nowe budynki;
 4. c) Koszary podczas realizacji budynków do przechowywania
 5. materiałów i przyborów służyć;
 6. d) Tranzytów dla instalacji budowlanych.
 7. 2 Wyświetlacz to opis budowy i plan sytuacyjny w skali
 8. 1: 500 lub, w razie potrzeby, kopia planu ewidencji gruntów,
 9. w którym znajduje się podlegający obowiązkowi zgłoszenia budynek lub instalacja.
 10. 3 Organ budowlany może bez przeprowadzenia formalnego pozwolenia na budowę
 11. zdecydować.
 12. § 5 Treść aplikacji budowlanej
 13. 1 Wniosek o budowę musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach i zawiera dokładne dane
 14. zawierają około:
 15. a) Własność: dowód własności, wynajem budynku lub
 16. pisemna zgoda właściciela gruntu;
 17. b) * Warunki dostępu: Identyfikacja wystarczającego prawa dostępu
 18. (Umowa o ułatwieniach, pierwszeństwo przejazdu), pod warunkiem, że zostanie ona przeładowana
 19. Działka nie znajduje się na drodze publicznej. Jeśli to konieczne:
 20. Dowód osobisty na opcję toczenia na własnym terenie
 21. wzdłuż głównych dróg;
 22. c) parking na prywatnym terenie;
 23. d) zaopatrzenie w wodę do spożycia: identyfikacja praw do wody pitnej,
 24. jeśli nie jest to połączenie z publicznym systemem zaopatrzenia w wodę pitną
 25. dostarczone i możliwe;
 26. e) Usuwanie ścieków: usuwanie i ewentualne oczyszczanie ścieków;
 27. f) schrony przeciwlotnicze: instalacja schronów;
 28. g) budynki komercyjne i przemysłowe: szczegółowy opis zamierzonego
 29. Działanie, informacja o niekorzystnych skutkach dla
 30. Środowisko, dowód środków przeciwko nadmiernym wpływom,
 31. Informacje na temat zamierzonego wstępnego oczyszczania ścieków,
 32. o ile jest to konieczne;
 33. h) w razie potrzeby: informacje na temat eksploatacji, nadmiernej zabudowy i
 34. Trawnik cyfrowy;
 35. i) budynki mieszkalne i osiedla mieszkaniowe, dodatkowe: informacje
 36. w sprawie budowy placów zabaw i pomieszczeń rekreacyjnych dla dzieci;
 37. k) * Informacje o projekcie open space dla budynków o więcej niż 4
 38. Strzał lub z liczbą użytków powyżej
 39. 0,5 lub nadwyżka ponad 30% i na osiedlach mieszkaniowych
 40. i budynki mieszkalne z ponad 6 apartamentami;
 41. l) * dowód izolacji termicznej budynków;
 42. m) * Dowód niepełnosprawnej budowy dostępnej w rozumieniu § 58

2 Organ budowlany może na koszt klienta dodatkowe dokumenty

wymagają takich dokumentów jak: wyciąg z ewidencji gruntów, dowód statyczny, wykonanie i

Szczegółowe plany, badania dotyczące zacienienia sąsiedniej nieruchomości,

Modele, fotomontaże, informacje na temat usuwania odpadów, bezpieczeństwa pożarowego,

Badania gleby – szczególnie w budynkach w obszarze wód gruntowych

-, Identyfikacja jakości wody pitnej, informacje o

Systemy grzewcze i instalacja oraz minimalna wydajność

Podnośniki osobowe i towarowe, dowód na łatwiejszy dostęp i

Użyteczność dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu § 143 ust. 4 PBG, ID

w sprawie finansowania większych inwestycji.

3 … *

4 W przypadku drobnych zmian strukturalnych władza budowlana może

Powstrzymaj się od ujawniania informacji zgodnie z ust. 1.

 • 6 suplementów

1

O ile jest to konieczne do zrozumienia projektu budowlanego, są one z Baugesuch

do przedstawienia następujących planów w dwóch egzemplarzach:

 1. a) nowe budynki, załączniki, nadbudowy i przekształcenia:
 2. oficjalnie zaktualizowaną kopię planu ewidencji gruntów z następującymi informacjami

Informacja: Sytuacja na placu budowy i sąsiedniej

Nieruchomości, granice i odległości budowlane, droga dojazdowa,

Drogowe i budowlane linie zgodnie z prawnie obowiązującym planem zagospodarowania,

istniejące rurociągi, rurociągi wody pitnej, transport i

Obróbka ścieków;

 1. wszystkie plany pięter, fasady i sekcje w skali

1: 100 lub 1:50 z zarejestrowanymi masami i wskazaniem

Cel pokoi;

 1. Tnie przez uprawiany i zagospodarowany teren

na całej nieruchomości z obciętymi sąsiadującymi działkami

i drogi publiczne, a także Höhenkoten

podłóg i terenu związanego z osobą ubezpieczoną

punkt stały;

 1. w razie potrzeby: plan otwartej przestrzeni z następującymi elementami

Informacja: wskazówki, parking, tereny zielone,

Place zabaw;

 1. b) inne struktury i instalacje: oficjalnie zaktualizowana kopia

Plan ewidencji gruntów, dodatkowe plany w dogodnej skali.

Zastrzeżone są przepisy federalne i

inne ustawodawstwo kantonalne.

2 W przypadku nieznacznych zmian strukturalnych, władze budowlane mogą wydać

zezwolić na uproszczone wprowadzenie planu lub być zgodne ze specyfikacją konstrukcyjną.

3

Może zażądać wypełnienia lub uzupełnienia dokumentów planu

być.

4

Wszystkie plany są składane w normalnym formacie przez osobę odpowiedzialną

Planista oraz podpisanie i podpisanie przez klienta. na

Współpraca inżyniera to dokumenty przez niego przekazywane

podpisać się z tego.