Budowa domów pasywnych oraz produkcja domków letniskowych.

SZCZELNOŚĆ KONSTRUKCJI BUDYNKU

Każdy dom, również tradycyjny, powinien być szczelny. Szczelność domu zabezpiecza jego konstrukcję przed niszczącym działaniem wilgoci wykraplanej wewnątrz ścian zewnętrznych, pochodzącej z powietrza wypływającego z domu na zewnątrz. W większości krajów europejskich szczelność, również kluczowa dla domu pasywnego, jest określona normami budowlanymi. Warto więcej poczytać i rozeznać się w tym temacie w artykule o standardach oszczędzania domu pasywnego. W typowych domach nieszczelności są zbyt małe, aby występująca infiltracja zapewniła wystarczający dopływ świeżego powietrza, a z kolei na tyle duże, że umożliwiają penetrację wilgoci pochodzącej z powietrza wewnętrznego, powodując uszkodzenia konstrukcji budynku. Należy zaznaczyć, że dobra izolacja cieplna domu nie jest równoznaczna z jego szczelnością. Z kolei oczywiście szczelna konstrukcja nie gwarantuje dobrej izolacyjności domu. Warstwy zapewniające szczelność nie są barierą dla dyfuzji wilgoci.

Myślenie o szczelności należy zacząć już od fundamentów budynku. Projektując obiekt budowlany, w pierwszej kolejności rozważa się możliwość bezpośredniego posadowania jego fundamentów. Mają one najczęściej postać ław lub stóp fundamentowych, rzadziej rusztów bądź płyt. W wypadu tych fundamentów należy w projekcie ustalić głębokość ich posadowienia oraz wymiary postawy w planie. Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, który można zamówić u firmy na e-budowadomu.pl w którym są podawane wymagania dotyczące zarówno warunków posadowienia, jak też rozwiązania konstrukcji fundamentów. Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod fundamenty należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju stanu gruntu z przyjętymi w projekcie.

FUNKCJONOWANIE DOMU PASYWNEGO

Istotne w domu pasywnym są zyski energetyczne powstające w trakcie użytkowania urządzeń elektrycznych. Źródłem ciepła są również ludzie w domu przebywający (ciało ludzkie emituje określone ilości ciepła). Oczywiście zyski są tym większe im gorsza jest sprawność tych urządzeń. A to oznacza zwiększenie zużycia energii całkowitej oraz w konsekwencji energii pierwotnej. Zyski wewnętrzne w domu pasywnym nie mogą jednak pochodzić od urządzeń energetycznie nieefektywnych, np: gotowanie wody w czajniku na palniku gazowym odbywa się ze sprawnością ok. 30% (ok. 70% strat energii), • gotowanie wody w nowoczesnym czajniku elektrycznym odbywa się ze sprawnością ok. 9 0 – 9 5% (ok. 5 – 1 0% strat energii), ale oczywiście należy wziąć pod uwagę sprawność wytwarzania, przesytu i dystrybucji energii elektrycznej, oświetlanie przy pomocy zwykłej żarówki odbywa się ze sprawnością ok. 25 – 30 % (25 – 30 % energii elektrycznej zamienianych jest na energię świetlną, 70 – 75% to straty w postaci energii cieplnej)

KOSZTY BUDYNKÓW PASYWNYCH Elementy domu pasywnego, w tym elementy tzw. pasywne są produktami rynkowymi i są dostępne na rynku budowlanym. Są one standardowym elementem oferty handlowej wyspecjalizowanych przedsiębiorstw (okna, powłoki uszczelniające konstrukcję domu). Ich ceny, wraz ze wzrostem popytu i produkcji, systematycznie spadają. Nie podlegają one więc kalkulacji kosztów produkcji typowej dla produktów jednostkowych, wykonywanych na specjalne zamówienia. Budowa domu pod klucz realizowana przez kompetentną firmę może być tutaj strzałem w dziesiątkę. Według danych z rynku niemieckiego, realizacja domu pasywnego to wzrost nakładów inwestycyjnych o 10 -r 15% w porównaniu z domem o izolacji cieplnej zgodnie z obowiązującym standardem (rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii EnEV 2002). Oblicz koszty budowy tutaj.

OKNA W BUDYNKU PASYWNYM

W architekturze wykorzystującej w sposób zaplanowany energię promieniowania słonecznego istotne jest odpowiednie rozmieszczenie okien. Prawidłowe rozplanowanie ich ustawienia, dobranie odpowiedniego typu i wielkości okien jest bardzo istotne i może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń. Pasywność okna w warunkach klimatu Polski (klimatu umiarkowanego) zapewniają trzy czynniki:

<• niskie straty ciepła przez szyby (zapewnione np. poprzez zastosowanie dwukomorowej szyby zespolonej z dwiema warstwami niskoemisyjnymi i z „ciepłą” ramką dystansową między szybami);
• wysoka izolacyjność ram okien;
• szczelność zamontowanych okien oraz odpowiedni system montażu z zastosowaniem właściwych akcesoriów montażowych podnoszących termoizolacyjność połączenia okien z połacią dachową. Okno nie może być źródłem dużych strat, a jednocześnie musi zapewnić dostęp energii słonecznej niezbędnej dla oświetlenia jak i zapewnienia zysków energetycznych. Współczynnik strat ciepła U0 pasywnych. okien ma wartość mniejszą od 0,8 W/(m2 • K) (zgodnie z normą EN 10077). Istotną konsekwencją tak małej wartości współczynnika strat ciepła jest wysoka temperatura wewnętrznej powierzchni szyby, nie mniejsza niż 17°C. Rezultatem jest zapewnienie warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniu bezpośrednio przy oknie, brak odczucia chłodu przy oknie i nie występowanie strefy zimnego powietrza poniżej okna, nad podłogą. Warunek utrzymania minimalnej temperatury 17°C wewnętrznej szyby jest uznany jako kryterium pasywności okna w dowolnych warunkach klimatycznych.

W przypadku zdecydowania się na wypoczynek, warto w dłuższej perspektywie rozważyć kupno domku letniskowego. Weźmy na ten przykład Mazury. Mazurskie wsie są różnorodne i urozmaicone jak barwny kobierzec, tkany ze skrawków dawnych materiałów i silnej osnowy. Zakup domka drewnianego u dobrego producenta: http://www.e-budowadomu.pl/producent-domkow-letniskowych-warminsko-mazurskie może się zamknąć nawet już w 20 000 złotych a należy pamiętać, że starcza na długie lata. Czyste środowisko Mazur jest naturalnym sprzymierzeńcem wypoczynku łączonego z dbałością o zdrowie i urodę. Piękno, przyrody, bezpośrednie sąsiedztwo natury i obiektów SPA, dostęp do zdrowej żywności, ekologicznych kosmetyków i czystej wody – wszystko to sprawia, że wypoczynek tutaj znalazł się w pierwszej lidze tego rodzaju obiektów w naszej części Europy.

Przepisy budowlane i dyrektywy 2018

W budownictwie głównym czynnikiem jest planowanie użytkowania społeczności. Dalsze przepisy prawa budowlanego, które regulują lokalne prawo i obowiązują w równym stopniu wszystkie gminy, są zawarte w prawie kantonalnym, a mianowicie w ustawie budowlanej i rozporządzeniu budowlanym.

 1. Przepisy ogólne

1.1. zakres

 • 1 ważności

1 Niniejsze rozporządzenie

jest wiążąca dla gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2 Gminy mogą wydawać przepisy uzupełniające w rozporządzeniu,

chyba że stoją w sprzeczności z niniejszym rozporządzeniem. *

3

W związku z planami projektowymi zgodnie z § 44 ustawy o planowaniu i budowie 6)

(PBG) może przyjąć różne zasady.

4

Takie przepisy wymagają zatwierdzenia przez Radę Rządową,

który sprawdza ich legalność i stosowność. Występują wraz z opublikowaniem decyzji zatwierdzającej w Dzienniku Urzędowym

1.2. władze; prawo do odwołania

 • 2 Skarga właściwego organu

1 Stosowanie niniejszego rozporządzenia należy do władzy budowlanej.

2 Urząd Budownictwa to komisja budowlana. Społeczności z pełnym wymiarem czasu

Kierownictwo budowy może użyć tego jako uprawnienia budowlanego. *

3 Wbrew dyspozycjom i decyzjom władzy budowlanej może w budynku i

Departament Sprawiedliwości i jego decyzje w sądzie administracyjnym

Skarga. *

 1. Aplikacja budowlana, pozwolenie na budowę, kontrola budowlana
 • 3 Aplikacja budowlana

1

W przypadku budownictwa i budowy należy złożyć wniosek o budowę.

2 Wniosek o budowę jest również wymagany przez nazwę dla:

 1. a) konwersje, rozszerzenia i nadbudówki;
 2. b) zmiany w strukturze fasady;
 3. c) zmiana przeznaczenia budynków, urządzeń i pomieszczeń;
 4. d) wyburzenie budynków i części budynków;
 5. e) instalacje grzewcze i energetyczne;
 6. f) sprzęt nadawczy i odbiorczy;
 7. g) podziemne struktury i budowle;
 8. h) prywatne obiekty rozwojowe;
 9. i) publiczne urządzenia rozwojowe, jeżeli realizacja obiektu

z planu użytkowania nie jest wystarczająco widoczny lub niezbędny

Zmiany wprowadzone do planu obiegu;

(j) zmiany w terenie, takie jak wykopy, składowiska, składowiska,

kamieniołomy;

 1. k) obudowy i mury oporowe;
 2. l) obszary przechowywania i przechowywania;
 3. m) miejsca na namioty, przyczepy kempingowe i przyczepy kempingowe;
 4. n) Konfigurowanie przyczep kempingowych i mobilnych poza nim

planowane miejsca;

 1. o) prowadzenie budynków i małych domów dla zwierząt;
 2. p) silosy;
 3. q) baseny ogrodowe i kryte;
 4. r) zakłady chemiczne;
 5. s) sale lotnicze;
 6. t) wyciągi narciarskie i kolejki linowe;
 7. u) systemy dźwigowe;
 8. v) pomosty łódek i miejsca do cumowania łodzi;
 9. w) reklamy, gabloty i automaty sprzedające.
 • 4 reklama

1 1 Ogłoszenie do urzędu budowlanego jest wymagane w przypadku:

 1. Biura konstrukcyjne i pomieszczenia mieszkalne;
 2. b) Budynki wykorzystywane do utrzymania funkcjonowania konwersji i
 3. Konieczne są nowe budynki;
 4. c) Koszary podczas realizacji budynków do przechowywania
 5. materiałów i przyborów służyć;
 6. d) Tranzytów dla instalacji budowlanych.
 7. 2 Wyświetlacz to opis budowy i plan sytuacyjny w skali
 8. 1: 500 lub, w razie potrzeby, kopia planu ewidencji gruntów,
 9. w którym znajduje się podlegający obowiązkowi zgłoszenia budynek lub instalacja.
 10. 3 Organ budowlany może bez przeprowadzenia formalnego pozwolenia na budowę
 11. zdecydować.
 12. § 5 Treść aplikacji budowlanej
 13. 1 Wniosek o budowę musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach i zawiera dokładne dane
 14. zawierają około:
 15. a) Własność: dowód własności, wynajem budynku lub
 16. pisemna zgoda właściciela gruntu;
 17. b) * Warunki dostępu: Identyfikacja wystarczającego prawa dostępu
 18. (Umowa o ułatwieniach, pierwszeństwo przejazdu), pod warunkiem, że zostanie ona przeładowana
 19. Działka nie znajduje się na drodze publicznej. Jeśli to konieczne:
 20. Dowód osobisty na opcję toczenia na własnym terenie
 21. wzdłuż głównych dróg;
 22. c) parking na prywatnym terenie;
 23. d) zaopatrzenie w wodę do spożycia: identyfikacja praw do wody pitnej,
 24. jeśli nie jest to połączenie z publicznym systemem zaopatrzenia w wodę pitną
 25. dostarczone i możliwe;
 26. e) Usuwanie ścieków: usuwanie i ewentualne oczyszczanie ścieków;
 27. f) schrony przeciwlotnicze: instalacja schronów;
 28. g) budynki komercyjne i przemysłowe: szczegółowy opis zamierzonego
 29. Działanie, informacja o niekorzystnych skutkach dla
 30. Środowisko, dowód środków przeciwko nadmiernym wpływom,
 31. Informacje na temat zamierzonego wstępnego oczyszczania ścieków,
 32. o ile jest to konieczne;
 33. h) w razie potrzeby: informacje na temat eksploatacji, nadmiernej zabudowy i
 34. Trawnik cyfrowy;
 35. i) budynki mieszkalne i osiedla mieszkaniowe, dodatkowe: informacje
 36. w sprawie budowy placów zabaw i pomieszczeń rekreacyjnych dla dzieci;
 37. k) * Informacje o projekcie open space dla budynków o więcej niż 4
 38. Strzał lub z liczbą użytków powyżej
 39. 0,5 lub nadwyżka ponad 30% i na osiedlach mieszkaniowych
 40. i budynki mieszkalne z ponad 6 apartamentami;
 41. l) * dowód izolacji termicznej budynków;
 42. m) * Dowód niepełnosprawnej budowy dostępnej w rozumieniu § 58

2 Organ budowlany może na koszt klienta dodatkowe dokumenty

wymagają takich dokumentów jak: wyciąg z ewidencji gruntów, dowód statyczny, wykonanie i

Szczegółowe plany, badania dotyczące zacienienia sąsiedniej nieruchomości,

Modele, fotomontaże, informacje na temat usuwania odpadów, bezpieczeństwa pożarowego,

Badania gleby – szczególnie w budynkach w obszarze wód gruntowych

-, Identyfikacja jakości wody pitnej, informacje o

Systemy grzewcze i instalacja oraz minimalna wydajność

Podnośniki osobowe i towarowe, dowód na łatwiejszy dostęp i

Użyteczność dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu § 143 ust. 4 PBG, ID

w sprawie finansowania większych inwestycji.

3 … *

4 W przypadku drobnych zmian strukturalnych władza budowlana może

Powstrzymaj się od ujawniania informacji zgodnie z ust. 1.

 • 6 suplementów

1

O ile jest to konieczne do zrozumienia projektu budowlanego, są one z Baugesuch

do przedstawienia następujących planów w dwóch egzemplarzach:

 1. a) nowe budynki, załączniki, nadbudowy i przekształcenia:
 2. oficjalnie zaktualizowaną kopię planu ewidencji gruntów z następującymi informacjami

Informacja: Sytuacja na placu budowy i sąsiedniej

Nieruchomości, granice i odległości budowlane, droga dojazdowa,

Drogowe i budowlane linie zgodnie z prawnie obowiązującym planem zagospodarowania,

istniejące rurociągi, rurociągi wody pitnej, transport i

Obróbka ścieków;

 1. wszystkie plany pięter, fasady i sekcje w skali

1: 100 lub 1:50 z zarejestrowanymi masami i wskazaniem

Cel pokoi;

 1. Tnie przez uprawiany i zagospodarowany teren

na całej nieruchomości z obciętymi sąsiadującymi działkami

i drogi publiczne, a także Höhenkoten

podłóg i terenu związanego z osobą ubezpieczoną

punkt stały;

 1. w razie potrzeby: plan otwartej przestrzeni z następującymi elementami

Informacja: wskazówki, parking, tereny zielone,

Place zabaw;

 1. b) inne struktury i instalacje: oficjalnie zaktualizowana kopia

Plan ewidencji gruntów, dodatkowe plany w dogodnej skali.

Zastrzeżone są przepisy federalne i

inne ustawodawstwo kantonalne.

2 W przypadku nieznacznych zmian strukturalnych, władze budowlane mogą wydać

zezwolić na uproszczone wprowadzenie planu lub być zgodne ze specyfikacją konstrukcyjną.

3

Może zażądać wypełnienia lub uzupełnienia dokumentów planu

być.

4

Wszystkie plany są składane w normalnym formacie przez osobę odpowiedzialną

Planista oraz podpisanie i podpisanie przez klienta. na

Współpraca inżyniera to dokumenty przez niego przekazywane

podpisać się z tego.